BG

EN

Напомняне за студенти на лятна бригада

Американска мечта за студентите
Автор на публикация за студентски бригади в САЩ
Written by Work Abroad LLC

Студенти на лятна бригада в САЩ – не забравяйте формуляр W-2!

Преди последния Ви работен ден непременно оставете на своя работодател информация за контакт с Вас (пощенски и имейл адрес, телефонен номер и т.н.), за да може той да Ви предостави формуляр W-2 за данъчни цели.

Вашият работодател е задължен по закон да Ви изпрати по пощата формуляр W-2 до началото на 2018г.

Този формуляр описва всички Ваши доходи и платените върху тях данъци през последната година.

Източник