BG

EN

H2B Програма

H2B програма от Work Abroad LLC

H2B e програма за временна / сезонна, неселскостопанската заетост от чуждестранни граждани.

Тази опция е предназначена за кандидатите, които не са студенти, но имат желание да работят в САЩ през летния сезон. Типът виза, за който се кандидатства, е H2B.

Това е временна неимигрантскаработна виза даваща право на легален престой и работа в САЩ като воден спасител в периода от май до септември. Някои от кандидатите, които вече веднъж са взели участие в програмата и са се представили добре заминават още в средата на март.