BG

EN

ISIC карта от студентски бригади в САЩ Work Abroad LLC

ISIC

Поръчка на карта ISICs

Цена : 15 лв.

Международна студентска ID карта. С ISIC  ползвате хиляди намаления в България и в цял свят. ISIC карта може да има всеки студент редовно обучение и всеки ученик, навършил 12 години.
 

  Онлайн Форма за заявка

  Име (кирилица)

  Фамилия (кирилица)

  Име (латиница)

  Фамилия (латиница)

  E-mail

  Телефон

  ЕГН/ЛНЧ

  Пол

  Дата на раждане (ДД.ММ.ГГГГ)

  Университет

  Друго учебно заведение

  Прикачете сканирано копие:
  За Студенти: документ, удостоверяващ статут на студент редовно обучение.
  За ученици - първа страница на ученически бележник.
  За докторанти: заповед за назначаване

  Адрес

  Град

  Пощенски код

  Адрес

  Детайли