BG

EN

ISIC карта от студентски бригади в САЩ Work Abroad LLC

ISIC

Поръчка на карта ISICs

Цена : 15 лв.

Международна студентска ID карта. С ISIC  ползвате хиляди намаления в България и в цял свят. ISIC карта може да има всеки студент редовно обучение и всеки ученик, навършил 12 години.
 

Онлайн Форма за заявка

Име (кирилица)

Фамилия (кирилица)

Име (латиница)

Фамилия (латиница)

E-mail

Телефон

ЕГН/ЛНЧ

Пол

Дата на раждане (ДД.ММ.ГГГГ)

Университет

Друго учебно заведение

Прикачете сканирано копие:
За Студенти: документ, удостоверяващ статут на студент редовно обучение.
За ученици - първа страница на ученически бележник.
За докторанти: заповед за назначаване

Адрес

Град

Пощенски код

Адрес

Детайли