BG

EN

Стаж в Америка

Стаж в Америка

Internship USA е програма за културен обмен и има професионална насоченост. Тя дава възможност на студенти редовно обучение да проведат стаж по специалността си при американски работодатели още по време на обучението си или до 12 месеца след завършването. Основната идея е участниците да се докоснат до американските технологии, методика и начин на работа. В замяна на това те оставят нещо и от своята култура, разкриват своите навици на работа, както и логиката в своя начин на мислене, а от друга страна и практическите познанията, които са натрупали от преди това.

Програмата е и чудесен начин да се натрупа реален опит преди първата истинска работа в кариерата

Студенти

  • Трябва да сте редовен студент
  • Не е нужен опит. Скоро завършили(преди не повече от 12 месеца)
  • Трябва да преминете интервю с работодател.

Стажант

  • Завършил преди поне 12 месеца
  • Университетска диплома и 12+ месеца стаж в сферата на туризма или Диплома за средно образование и 5+ години опит.
  • Трябва да преминете интервю с работодател.