BG

EN

Red River, New Mexico

Автор на публикация за студентски бригади в САЩ
Written by Work Abroad LLC
Местоположение: Red River, New Mexico
Работодател: Red River Ski Area
Длъжност: Обслужване на клиенти, Ресорантьорство
Заплащане $7.25 – $7.50 на час
Жилище: Осигурена квартира, която се заплаща – $80 на седмица
Изисквания: Добро ниво на английски език.
Да можете да работите както самостоятелно, така и в екип
Работа с клиенти.
Не е задължителен предишен опит.
Дата на започване: 22 Май – 1 Юни
Дата на приключване: 13 Август – 10 Септември