BG

EN

Mono Hot Springs, California

Автор на публикация за студентски бригади в САЩ
Written by Work Abroad LLC
Местоположение: Mono Hot Springs, California
Работодател: Mono Hot Springs Resort
Длъжност: Домакинство, Ресторантьорство, Обслужване на клиенти
Заплащане $10.00 на час
Жилище: Осигурена квартира, която се заплаща – $100.00 на седмица
Изисквания: Добро ниво на английски език.
Да можете да работите както самостоятелно, така и в екип
Работа с клиенти.
Не е задължителен предишен опит.
Дата на започване: 1 Юни – 22 Юни
Дата на приключване: 20 Септември – 1 Октомври