BG

EN

Berlin, Maryland

Berlin
Автор на публикация за студентски бригади в САЩ
Written by Work Abroad LLC
Местоположение: Berlin, Maryland
Работодател: Sun Communities Inc DBA Castaways RV Resort
Длъжност: Домакинство
Заплащане $9.00 на час
Жилище: Не е осигурено
Изисквания: Добро ниво на английски език.
Да можете да работите както самостоятелно, така и в екип
Работа с клиенти.
Не е задължителен предишен опит.
Дата на започване: 15 Април – 1 Юни
Дата на приключване: 25 Август – 1 Октомври